fbpx

Engasjement


Et senter for alle

Hvem som vil kan engasjere seg hos BSS. Det er mange ulike oppgaver som må utføres og vi har erfart mange ganger at mennesker som har begynner å jobbe hos oss har fått fornyet selvtillit og tro på seg selv igjen. Å ha noe å “gå til” er en av den beste medisinen et menneske kan ha, når en har ramlet ut av det ordinære arbeidslivet. Vi har tro på at alle kan yte noe, uansett hva utgangspunktet er.

Ved Trykkeriet Vårt produseres trykksaker til private, lag og foreninger, bedrifter og offentlig sektor. Her

kan du lære for eksempel lære å utforme brosjyrer, plakater og visittkort, eller skrive ut bilder på lerret og montere dem på blindramme etterpå. Arbeid ved trykkeriet kan også innebære kundekontakt, markedsføring og annet forfallende arbeid.

Like viktig er det også at senteret skal være en sosial møteplass. Gjennom vår huseier Molde Mølle har vi tilgang til et nytt og velutstyrt treningsrom som bli flittig brukt. Ellers arrangerer vi turer, fortballkvelder, går på konserter og mye annet. Den sosiale møteplassen er ment til å være et tilbud uten dørterskel. Bor du i Molde eller nærheten, og sliter med ensomhet eller kanskje ikke har et så stort nettverk, så ta gjerne kontakt med oss. Det er også lov å komme om du har mange venner. Ved BSS kan du treffe mennesker og likesinnede, som har eller har hatt psykiske eller fysiske helseplager og utfordringer.

Brukermedvikrkning – retten til å bli hørt og kunne påvirke avgjørelser som angår deg i det offentlige hjelpeapparatet er en lovfestet rett man har som borger i et dekomkrati og gjennom Pasientrettighetsloven. Brukermedvirkning handler ikke om hvilke side av bordet du sitter på, men om å jobbe sammen som likeverdige parter mot et felles mål. BSS har bidratt med personer både når saker skal belysest i media, og deltatt på selvstyrkingskurs og divere forskningsprosjekt i samarbeid med andre brukerorganisasjoner.

Fagpersonell er eksperter på fag, brukere er eksperter på eget liv. Ved å dele erfaringer oss imellom og stå sammen, kan vi skape en god og meningsfull arena for arbeid, aktiviteter og personlig utvikling på ulike nivå.