fbpx

Kontakt

Brukerstyrt senter Møre og Romsdal
Tlf. 984 02 480
E-post: kontakt@trykkeri.one

Trykkeriet Vårt:

Tlf. 984 02 480
E-post: trykkerietvart@trykkeri.one

Vårt kontonummer er: 3910.46.22198
Org.nr: 998 283 264

Besøk – og postadresse:

Brukerstyrt senter Møre og Romsdal
Grandfjæra 28, Molde Mølle
6415 Molde