fbpx

Vi setter stor pris på våre støttespillere som hjelper oss å drive Brukerstyrt senter Møre og Romsdal / Trykkeriet Vårt med deres uvurderlige bidrag

BSS ble etablert i april 2012 med tre hovedområder: å tilby arbeidsmuligheter, være en sosial møteplass og å være en kompetansebank for brukererfaringskunnskap. Som en frivillig og brukerstyrt organisasjon ønsker BSS å utvikle et arbeids- og sosialt miljø for personer som sliter med psykiske helseplager, med mål om å forbedre livskvaliteten og mestringsevnen.

Vi har som mål å utvikle og organisere aktiviteter og arbeidsmuligheter for personer som av ulike årsaker har endret sitt funksjonsnivå. En sosial møteplass som vår, kan gi muligheten til å oppleve støtte, bygge nettverk, trene på samspill med andre mennesker og dermed styrke selvbildet og selvtilliten.

Ved å bryte isolasjon, stimulere til å sette mål og gi følelse av mestring/vekst håper vi at vi kan bidra til at flere blir inkludert.

Vi ønsker å takke våre støttespillere, som inkluderer Mental Helse Molde, Sparebank1 SMN, Sparebanken Møre, Bergesenstiftelsen, Gjensidigestiftelsen, Varigfondet Prosjekt Tilhørighet og Grasrotandelen.

#møteplass #arbeidstilbud #brukerstyrt #sosialt #trykkeri #produksjon #printdesign #design #profilering #markedsføring #storformatprint #plakater #brosjyre #hefte #Visittkort #lavterskel #møteplass #psykiskhelse #gratis #aktivhverdag #frivillighet #Moldesentrum #Moldetorget #Roseby #Moldeby #handlelokalt #TonnyFroyen