fbpx

Om oss


Den 1. mai 2012 var det åtte brukere med ulike helsemessige utfordringer som tok over driften av trykkeriet og utstyret til Front kompetansesenter. Dette ble gjort på brukerens eget initativ og ved helsefortekaets velsignelse. De ansatte gikk over i annet arbeid, og etterhvert flyttet senteret inn i nye lokaleri Grandfjæra i Molde sentrum. Dette begynner å bli noen år siden, og vi har til nå ikke hatt noen ansatte til å drive verken senteret eller trykkeriet. Alt er drevet av frivillighet, og hadde ikke gått rundt uten stå-påvilje, vennskap, humor og motivasjon. Noen er innom en kort periode, mens andre har arbeidet aktivt ved senteret i flere år.

Kort fortalt er et brukerstyrt senter en selvhjelpsorganisasjon. Vi har et styre og samarbeid med blant annet Mental Helse Molde og Helse Møre og Romsdal.

BSS har en tredelt funksjon:

Arbeidstilbud
Sosial møteplass
Brukererfaringskunnskap